گلگیر جلو راست کولیوس 

کد قطعه: 
631008830R

مشخصات:

 مناسب برای: کولیوس
 ساخت کشور: کره
 محصول شرکت: رنو فرانسه