میل موجگیر تالیسمان 

کد قطعه: 
546188897R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور:  کره
 محصول شرکت:  رنوفرانسه