دسته موتور شاطونی تالیسمان 

کد قطعه: 
112383734R

مشخصات:

 مناسب برای: تالیسمان
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت:  رنو فرانسه