درب صندوق سیمبل 

کد قطعه: 
901006652R

مشخصات:

 مناسب برای: سیمبل
 ساخت کشور: رومانی
 محصول شرکت:  رنو فرانسه