مقاومت فن کپچر 

کد قطعه: 
255509263R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: ایتالیا
 محصول شرکت: رنوفرانسه