رینگ موتور کپچر 

کد قطعه: 
120339614R


مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: آلمان
 محصول شرکت: رنوفرانسه