سینی زیر سپر پلاستیکی کپچر 

کد قطعه: 
620920067R

مشخصات:

 مناسب برای: کپچر
 ساخت کشور: رنوفرانسه
 محصول شرکت: رنوفرانسه