کله پلوس جدید

کد قطعه: 
82004657

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر
 ساخت کشور: رنو
 محصول شرکت: نیکوپخش