مقاومت فن مدل 90 

کد قطعه: 
82004806

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش