واتر پمپ مگان 

کد قطعه: 
B1010030198

 مشخصات: 

 مناسب برای: 2000
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش