موتور چراغ مگان 

کد قطعه: 
B1010030197

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش