هواکش داخل صندوق  

کد قطعه: 
82005026

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پلاس، پارس تندر 
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکوپخش