هواکش داخل صندوق  

کد قطعه: 
A1010010994

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر90، پلاس، پارس تندر 
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکوپخش