کاسه نمد دیفایزر مگان 1600 

کد قطعه: 
B1010030094

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش