کاسه نمد دیفایزر مگان 2000 

کد قطعه: 
B1010030095

 مشخصات: 

 مناسب برای:مگان  ۲۰۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش