کارت سوئیچ مگان  

کد قطعه: 
42006161

 مشخصات:

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش