کارتل روغن مگان 

کد قطعه: 
C1010030124

 مشخصات:

 مناسب برای: مگان ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش