شیلنگ بنزین از باک به کنستر مگان 

کد قطعه: 
E1010030205

 مشخصات: 

 مناسب برای: 1600، 2000
 ساخت کشور: ایران
 محصول شرکت: نیکوپخش