شیشه آینه دستی 

کد قطعه: 
E1010010990

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر90
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش