شیشه آینه دستی 

کد قطعه: 
82005022

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش