طبق راست فلوئنس 

کد قطعه: 
E1010070005

 مشخصات: 

 مناسب برای:  فلوئنس
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: