طبق مگان جلو چپ 

کد قطعه: 
E1010030007

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش