طبق مگان جلو راست 

کد قطعه: 
E1010030008

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور:ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش