غربیلک فرمان قدیم اصلی 

کد قطعه: 
82004556

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر، پیکاپ 
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: نیکوپخش