غربیلک فرمان مدل 90 اصلی 

کد قطعه: 
82004933

 مشخصات: 

 مناسب برای: تندر۹۰، پارس تندر، پیکاپ ،ساندرو
 ساخت کشور: فرانسه
 محصول شرکت: نیکوپخش