فیلتر کابین کربن دار مگان 

کد قطعه: 
42006082

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش