فیلتر کابین کربن دار مگان 

کد قطعه: 
E1010030082

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: چین
 محصول شرکت: نیکوپخش