فیوز بزرگ سر باطری مگان  

کد قطعه: 
N1010030086

 مشخصات: 

 مناسب برای: 1600، 2000
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش