فیوز بزرگ سر باطری مگان  

کد قطعه: 
42006086

 مشخصات: 

 مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
 ساخت کشور: ترکیه
 محصول شرکت: نیکوپخش