قاب دور پرژکتور مگان 

کد قطعه: 
42006089

مشخصات:

مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش