قاب دور پرژکتور مگان 

کد قطعه: 
E1010030089

مشخصات:

مناسب برای: 1600، 2000
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش