قاب دور پرژکتور مگان 

کد قطعه: 
E1010030089

مشخصات:

مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش