قرقری فرمان داستر 

کد قطعه: 
E1010060006

مشخصات:

مناسب برای: داستر
ساخت کشور: چین
محصول شرکت: نیکو پخش