قرقری فرمان فلوئنس 

کد قطعه: 
E1010070006

مشخصات:

مناسب برای: فلوئنس 
ساخت کشور: چین
محصول شرکت: نیکو پخش