قرقری فرمان مگان 

کد قطعه: 
42006010

مشخصات:

مناسب برای: ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
ساخت کشور: چین
محصول شرکت:نیکو پخش