قرقری فرمان مگان 

کد قطعه: 
E1010030009

مشخصات:

مناسب برای: 1600، 2000
ساخت کشور: چین
محصول شرکت:نیکو پخش