دسته راهنما کپچر 

کد قطعه: 
8201167992

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: تونس
محصول شرکت: رنو فرانسه