واشر در سوپاپ کپچر 

کد قطعه: 
132709416R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه