روغن برگردان  

کد قطعه: 
152101437R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنو فرانسه