خاک اندازی سپر راست ساندرو 

کد قطعه: 
P1010020066

مشخصات:

مناسب برای: ​ساندرو، اندرواستپ وی
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش