خاک اندازی سپر راست ساندرو 

کد قطعه: 
72001066

مشخصات:

مناسب برای: ​ساندرو، اندرواستپ وی
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش