دریچه هواده داشبورد چپ مگان 

کد قطعه: 
E1010030158

مشخصات:

مناسب برای: مگان ۱۶۰۰،۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: ترکیه