دفیوزر 

کد قطعه: 
PT2010010023

مشخصات:

مناسب برای: تندر90
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش