دیاق پشت سپر جلو ساندرو  

کد قطعه: 
E1010020035

مشخصات:

مناسب برای: پلاس، ساندرو، استپ وی
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش