راهنما رو گلگیر راست ساندرو 

کد قطعه: 
E1010020016

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو، استپ وی
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش