دیاق فن قدیم 

کد قطعه: 
82004370

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰ از سال۸۶الی۸۹
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش