دیاق فن قدیم 

کد قطعه: 
P1010010369

مشخصات:

مناسب برای: تندر90 از سال86الی89
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش