راهنما رو گلگیر چپ ساندرو 

کد قطعه: 
72001015

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو، استپ وی
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش