راهنما رو گلگیر چپ مگان 

کد قطعه: 
42006060

مشخصات:

مناسب برای:مگان ۱۶۰۰، ۲۰۰۰
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش