راهنما رو گلگیر چپ مگان 

کد قطعه: 
E1010030060

مشخصات:

مناسب برای:مگان 1600، 2000
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش