راهنما رو گلگیر راست مگان 

کد محصول:  E1010030061

مشخصات:

مناسب برای: مگان 1600، 2000
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش