زه عقب سپر راست استپ وی 

کد قطعه: 
E1010040005

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو، استپ وی
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش