زه گلگیر جلوچپ استپ وی 

کد قطعه: 
72001129

مشخصات:

مناسب برای: ساندرو، استپ وی
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش