طبق ساندرو ،تندراتومات 

کد قطعه: 
E1010010041

مشخصات:

مناسب برای: تندر۹۰، پلاس، پارس تندر
ساخت کشور: ایران
محصول شرکت: نیکوپخش