سیبک فرمان راست داستر 

کد قطعه: 
E1010060003

مشخصات:

مناسب برای: داستر
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکو پخش