سیبک فرمان چپ داستر 

کد قطعه: 
E1010060002

مشخصات:

مناسب برای: داستر
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش