سیبک فرمان چپ فلوئنس 

کد قطعه: 
E1010070001

مشخصات:

مناسب برای: فلوئنس
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: نیکوپخش