بازویی تیغه برف پاکن راست کپچر 

کد قطعه: 
288864303R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: ترکیه
محصول شرکت: رنوفرانسه