لوله روغن خروجی از توربو شارژ کپچر 

کد قطعه: 
151987723R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: رنوفرانسه