تسمه دینام کپچر جدید

کد قطعه: 
117209058R

مشخصات:

مناسب برای: کپچر
ساخت کشور: فرانسه
محصول شرکت: فرانسه